5 EASY FACTS ABOUT DALI SE MOZE KUPITI VOZACKA DOZVOLA DESCRIBED

5 Easy Facts About dali se moze kupiti vozacka dozvola Described

5 Easy Facts About dali se moze kupiti vozacka dozvola Described

Blog Article

Od kada je uhapšeno nekoliko instruktora, direktora vehicle-škola i policajaca zbog sumnje da su učestvovali u nelegalnoj prodaji vozačkih dozvola, znatno je skočila cena ovog dokumenta na crnom tržištu. Prvi čovek Grupacije auto-škola kaže da je situacija sa nelegalnim dolaženjem do dozvola krajnje alarmantna. - Zbog toga je i došlo do zatvaranja nekoliko car-škola, jer posao ne može da im se isplati ako sve rade legalno.

Njima se probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdaje sa rokom važenja od jedne godine.

Kada osoba posjeduje potrebnu dokumentaciju, popunjava obrazac zahtjeva za prenošenje oružja i municije preko državne granice, u tri primjerka, i predaje carinskom službeniku UINO na daljnje postupanje.

Državna granica Bosne i Hercegovine se ne može preći sa rodnim listom, zdravstvenom ili školskom knjižicom.

Vozač motornog vozila koji promeni prebivalište, odnosno boravište obavezan je da se, u roku od 30 dana od dana promene prebivališta, odnosno boravišta, prijavi organu unutrašnjih poslova na teritoriji na kojoj ima novo prebivalište, odnosno boravište, radi upisa u evidenciju vozača.

Možemo vam pomoći u dobivanju vozačke dozvole bosnia u Hrvatskoj Licenca je originalna. Dizajnirali smo sustav koji jamči potpunu anonimnost, Kupite vozačku dozvolu bez ispita

izjavu koja sadrži razloge i okolnosti usled kojih je došlo do potrebe za novom vozačkom dozvolom;

vozačka dozvola koju nudimo je vrlo pouzdana i možete je preuzeti u policijskoj postaji ili ćemo vam vozačku dozvolu dostaviti na kućnu adresu. naručite danas na ovoj Website stranici, vrlo smo pouzdani i fleksibilni.

U slučaju da se prilikom obavljanja graničnih provjera utvrdi da vozač nema gore navedenu ispravu upućuje se da pribavi granično osiguranje, koje se može pribaviti na pojedinim graničnim prelazima. Cijena graničnog osiguranja ovisi od cjenovnika osiguravajuće kuće.

Za sve uvjete ulaska i boravka u zemlji u koju putujete trebalo bi se obratiti nadležnim organima te zemlje koji će vam dati tačne informacije o uvjetima ulaska i boravka u toj zemlji.

Može li državljanin BiH koji je promijeno ime ili prezime s putnom ispravom koja glasi na prvobitno ime ili prezime prijeći granicu BiH? Državljanin BiH koji promijeni lično ime, more info ime ili prezime, dužan je promijeniti i putnu ispravu (pasoš ili ličnu kartu) jer su njegovi novi generalijski podaci evidentirani u registru matičnih knjiga i bazama podataka Agencije za identifikacione dokumente i razmjenu podataka (IDDEEA) i ne slažu se s podacima upisanim u putnu ispravu – pasoš, te kao takva putna isprava nije validna za prelazak državne granice, što se utvrđuje u svakom pojedinačnom slučaju prilikom obavljanja graničnih provjera.

Vozačku dozvolu za kategorije C i C1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije B.

- osobna iskaznica, a ukoliko je originalna vozačka dozvola bila izdana u državi članici EGP-a dokaz o identitetui odgovarajuću ispravu kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci (na uvid).

Za sve dodatne informacije u vezi sa izdavanjem sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka preko državne granice potrebno je da kontaktirate MVPBiH ili diplomatsko-konzularna predstavništva BiH.

Report this page